Czym jest Dom Aukcji Przemysłowych?

LICYTO - Dom Aukcji Przemysłowych, to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Działania nasze sprowadzają się do szerokiego wsparcia w zakresie obrotu wszelkiego rodzaju maszynami, wyposażeniem, surowcami, towarami i innymi przedmiotami - głównie z drugiej ręki i przede wszystkim na potrzeby biznesu.

Działania takie, mają służyć wszelkiego rodzaju upłynnieniom, wyprzedażom, likwidacjom prowadzonym na szeroką skalę, a nie oderwanym od siebie ofertom, jakich wiele można spotkać na mniej specjalizowanych, znanych portalach ofertowo - ogłoszeniowych.

Określenie Dom Aukcyjny nie jest przypadkowe,

a tym bardziej nieuzasadnione czy przesadzone.

Licyto występuje w roli Domu Aukcyjnego, bowiem jest wyłącznym organizatorem wszystkich Aukcji, których zapowiedzi, przebieg oraz rozstrzygnięcia można obserwować na specjalnie przygotowanej platformie Licyto.pl – włącznie z czynnym udziałem w nich. Dodatkowo - jedyną formą wyłonienia nabywcy jest licytacja, oparta o autentyczne zasady.

Możliwość udziału za pośrednictwem platformy On-line, to odpowiedź na współczesne potrzeby rynkowe, natomiast dom aukcyjny jest gotów na rozstrzyganie licytacji w sytuacji, kiedy ceny podbijane są przez uczestników On-line i równocześnie obecnych w siedzibie Licyto, gdzie przebicia mogą być zgłaszane na zasadzie tradycyjnej – poprzez podniesienie ręki.

 

Aukcje, licytacje – czym one są?

Podstawowym i nadrzędnym elementem dla poszczególnych licytacji jest Aukcja. Na Aukcję składa się określona ilość licytacji (czyli poszczególnych „przedmiotów” podlegających licytacjom). Pojedyncza licytacja tym samym, to jeden z wielu składników konkretnej Aukcji.

Aukcja stanowi więc zbiór wielu, a czasem bardzo wielu licytacji przedmiotów, pochodzących z konkretnego zdarzenia, jak: likwidacja zakładu, wyprzedaż magazynu, zlecone przez syndyka i związane z upadłością upłynnienie przedmiotów, czy zlecone przez ubezpieczyciela poszukiwanie nabywcy na przedmioty, przejęte po wypłacie odszkodowania, a uszkodzone podczas transportu lub innych zdarzeń losowych.

Takich przykładów źródeł Aukcji jest zdecydowanie więcej.

 
 
 

Pracę Domu Aukcyjnego, wspomaga dedykowana platforma internetowa, pozwalająca prezentować zapowiedzi zbliżających się Aukcji, przebieg Aukcji trwających oraz ich rozstrzygnięcia, a także pozwalająca zdalnie składać oferty przebicia ceny, w ramach udziału w poszczególnych licytacjach.

Aukcje prezentowane są tutaj chronologicznie, według kolejności w jakiej będą zamykane. W dniu zamknięcia zamykane są sukcesywnie wszystkie licytacje takiej Aukcji. W związku z przyjętą formułą, faktyczna chwila zamknięcia każdej z licytacji może się nieco opóźnić. Zależy to od tego, jak duże będzie zainteresowanie konkretnym przedmiotem.

Opóźnienie zamknięcia jest wynikiem warunku, w myśl którego każda oferta złożona w dniu i po godzinie wskazanej jako zamknięcie, a podnosząca cenę (tym samym zmieniająca najwyższego oferenta), powoduje przesunięcie czasu zamknięcia licytacji o 3 do 5 minut. Tym samym, każda zwycięska oferta musi utrzymać się jako najwyższa przez 3 do 5 minut.

Z tego między innymi powodu, możemy mówić o prawdziwej licytacji. Tym sposobem, zamknięcie każdej pojedynczej licytacji następuje w sposób dający szansę wszystkim faktycznie zainteresowanym, a nie działającym z zaskoczenia, czy wykorzystującym metody pozwalające na podniesienie oferty w tzw. „ostatnią sekundę”.

Aby takie zamknięcie nie trwało jednak zbyt długo, podbicie ceny nie polega na podniesieniu oferty o dowolnie małą kwotę, ale na potwierdzeniu kolejnego kroku licytacyjnego, którego wartość ustalana jest przez mechanizm licytacji, głównie w powiązaniu z aktualną ceną przedmiotu. Dokładny i aktualny czas pozostający do planowanego zamknięcia każdej licytacji (również po wydłużeniu go), jest wyświetlany co do sekundy w oknie danego przedmiotu.