Banki, Leasing, Instytucje finansowe
Wyprzedaż przedmiotów po zakończeniu leasingu, wynajmu długoterminowego lub przejęciu w ramach windykacji. Przeanalizujemy, zaproponujemy wsparcie, podejmiemy działania.
 
Doradca Restrukturyzacyjny (niewypłacalność)
Oferujemy nie tylko wystawienie przedmiotów na aukcję, ale także inwentaryzację, ocenę szans sprzedażowych, nakreślenie realiów finansowych po możliwość transportu i magazynowania włącznie. Orientujemy się w aspektach związanych z obsługą upadłości.
 
Duże sieci handlowe, sieci usługowe i inne
Aukcje wspomagające wyprzedaż wyposażenia - wycofanego w związku z modernizacją placówek, zmianami wizualizacyjnymi lub na skutek redukcji / likwidacji.
Ubezpieczyciele - uszkodzone mienie, towary, szkody transportowe
Ocena możliwości zbycia i wartości przedmiotów po szkodzie oraz wyprzedaż oparta o transparentną licytację.
Instytucje, samorządy, ich spółki zależne
Pomoc w zbyciu i wyprzedaży mienia, zagospodarowanie zbędnego wyposażenia, urządzeń - w związku z wymianą, modernizacją, przebudową i innymi działaniami.
Producenci, hurtownie, wiele innych
Nadwyżki produkcyjne, końcówki serii, towar o obniżonej jakości, towary odrzucone przez odbiorcę, surowce, półprodukty i inne. Ocenimy możliwości, podejmiemy stosowne działania, przeprowadzimy sprzedaż aukcyjną.
 
 
Banki, Leasing, Instytucje finansowe
Maszyny, urządzenia, środki transportu, bardzo często finansowane są z wykorzystaniem zewnętrznych instrumentów, wśród których dominują leasing czy kredyt. Nawet w sytuacji, gdy firma posiada środki własne, skorzystanie z pożyczki lub zawarcie umowy leasingowej może okazać się bardziej efektywnym rozwiązaniem. Coraz częściej pojawia się też najem długoterminowy i pomimo, że są to dość mocno różniące się formy, łączy je wspólny mianownik – przedmiot najmu, leasingu lub zabezpieczenie zobowiązania wobec banku. Tak jak w przypadku najmu, jak również leasingu, po pewnym okresie eksploatacji w rękach towarzystwa leasingowego lub wynajmującego może pozostać przedmiot finansowania. Analogiczna sytuacja pojawi się, gdy w rękach instytucji finansującej pojawi się przedmiot zajęty - pochodzący z windykacji. Z ekonomicznego lub rynkowego punktu widzenia, należałoby możliwie szybko znaleźć zainteresowanego dalszą eksploatacją. W większości przypadków jest to dość trudne, najczęściej należy go zbyć – co jest praktycznie jedynym wyjściem, jeśli właścicielem takiego przedmiotu stanie się bank, który bezwzględnie potrzebuje uwolnić środki. Jaka jest wartość przedmiotu, w jaki sposób go zbyć z wcześniejszym zaoferowaniem szerokiemu gronu potencjalnych nabywców? Tą rolę można śmiało powierzyć organizatorowi aukcji przemysłowych, słusznie zakładając, że pomiędzy finalną cenę licytacji i wartość rynkową praktycznie można będzie wstawić znak równości.
Jak działamy?
 
Doradca Restrukturyzacyjny (niewypłacalność)
Restrukturyzacja bardzo często wiąże się z redukcjami, które z przyczyn oczywistych dotyczą również maszyn, urządzeń, podobnie jak w przypadku niewypłacalności, gdzie likwidacja wymaga upłynnienia bardzo wielu ruchomości i nie tylko. Jako dom aukcyjny, oferujemy nie tylko wystawienie wskazanych przedmiotów na aukcje, ale wcześniejszą inwentaryzację, ocenę szans sprzedażowych i nakreślenie realiów finansowych, a nawet wycenę rzeczoznawczą lub możliwość przejęcia oraz czasowego magazynowania (przechowania) przedmiotów przeznaczonych do upłynnienia.

 

Aukcja z prawdziwego zdarzenia, z dniem oględzin i wydaniem przedmiotów zwycięzcom, a przy tym przeprowadzone prawidłowo oraz transparentnie licytacje, to w tego typu działaniach jedyne i słuszne rozwiązanie. Złożoność całego procesu nie powinna niepokoić właściciela modernizowanego przedsiębiorstwa, angażować nadmiernie doradcy restrukturyzacyjnego, czy syndyka masy upadłościowej.

 

Licyto, w całej rozciągłości oferowanego wsparcia, przeprowadzi cały proces na rozliczeniu i finalnym wydaniu sprzętu kończąc – wszystko zgodnie ze sztuką i w zgodzie z prawem, nie wspominając o doświadczeniu w tego typu działaniach i znajomości realiów oraz aspektów związanych z upłynnieniami.
Jak działamy?
 
Firmy, sieci handlowe, sieci usługowe (franczyza)
Sieci handlowe, usługowe, zarówno własne jak i te oparte o model franczyzowy - w celu dostosowania do zmieniających się trendów i ciągle rosnących wymagań klienta oraz rynku, nie mogą funkcjonować bez bieżącego rozwoju, udoskonalania, itp. Nie zawsze więc są to zmiany mające na celu poszerzanie, czy też dostosowanie wachlarza usług. Mogą to być zmiany wizerunkowe, często szeroko zakrojone działania podążające za trendami mody lub typowe działania zwane remodelingiem. Te wiążą się z wymianą sprzętu, od prostych zabiegów – wymiana wystroju wnętrza, oświetlania, stanowisk obsługi, regałów czy też boksów kasowych, po kosztowne czasem inwestycje w nowe urządzenia, zastępujące niejednokrotnie dotychczas używanie, do końca sprawne, częściowo wyeksploatowane i nadal reprezentujące sobą wartość.

 

Co w tej sytuacji – utylizacja?

 

Jeszcze nie tak dawno, utylizacja była często stosowaną praktyką, może nie wynikająca wprost z ekonomii, ale z braku alternatywy wobec zachodzących okoliczności. Prosta zasada – licytacja nawet od przysłowiowej złotówki i odbiór własny – to proste rozwiązanie, które pozwoli praktycznie uniknąć kosztów pozbycia się zbędnych przedmiotów. To rozwiązania, które urzeczywistnić mogą aukcje przemysłowe.

Jak działamy?
 
Ubezpieczyciele, uszkodzone mienie i towary, także szkody transportowe.
Towary poszkodowe, sprzedaż awaryjna - to coraz częściej pojawiające się i funkcjonujące określenia.

 

Wartościowy sprzęt, maszyny, urządzenia, towary, także całe obiekty ubezpieczane są od różnych ryzyk. Gdy dochodzi do nieprzewidzianej sytuacji, w wyniku której ulegają zniszczeniu przedmioty objęte ubezpieczeniem, poszkodowany zgłasza ten fakt do ubezpieczyciela w celu wypłaty należnego odszkodowania i podjęcia innych wymaganych działań w ramach likwidacji zaistniałej szkody. W większości przypadków, przedmioty ubezpieczenia tylko częściowo tracą swoją wartość – co absolutnie nie wyklucza ich z ewentualnego obrotu czy użytku. Jaka jest więc wartość po szkodzie, czy rzeczoznawca jest w stanie szybko ją określić? Jaki los spotyka przedmioty ubezpieczenia i w jaki sposób szybko oraz wiarygodnie zminimalizować różnice zdań powstające pomiędzy ubezpieczycielem i poszkodowanym?

 

Źródłem najlepszej odpowiedzi na pytanie o rzeczywistą wartość, może w tej sytuacji być odpowiedź rynku – uzyskana jako wynik otwartej licytacji - a jeśli to możliwe, poprzedzonej dniem okazania przedmiotów. Tym samym, licytacja może okazać się najbardziej uzasadnionym ekonomicznie i transparentnym narzędziem, pozwalającym pomiędzy poszkodowanym i ubezpieczycielem pełnić funkcję swego rodzaju bezstronnego mediatora.

 

Licyto chętnie wspomaga ubezpieczycieli nie tylko organizując aukcje, ale oferując szerokie wsparcie - włącznie z możliwością przejęcia i czasowego magazynowania uszkodzonych przedmiotów ubezpieczenia, co często przekłada się na dalszą minimalizację strat.

 

Po więcej informacji zapraszamy do naszych doradców.
Jak działamy?
 
Instytucje, samorządy i ich spółki zależne.
Firma prywatna, przedsiębiorca - właściciel, często staje przed faktem konieczności pozbycia się maszyny, urządzenia, środka transportu. W takim przypadku może działać w sposób swobodny i dowolny. Sytuacja okazuje się mniej zręczna, jeśli taka potrzeba pojawi się w odniesieniu do ruchomości, których właścicielem jest miasto, gmina, itp. Co wówczas? Czy zdemontowane ławki z parku, oświetlenie uliczne, a może wycofany z eksploatacji autobus i stare urządzenia miejskiego przedsiębiorstwa mogą mieć swoich nabywców? Oczywiście – i powinny. Jednak w jaki sposób je korzystnie sprzedać, oferując szerokiemu gronu potencjalnych zainteresowanych? A jak sfinalizować sprzedaż bez obawy o trudności oraz niedogodności związane z koniecznością rozpatrywania wielu propozycji, spływających ze strony okazyjnych zainteresowanych, w połączeniu z dbałością o transparentne załatwienie sprawy?

 

To też jest zadanie dla Licyto. Nie tylko wymiernym okaże się fakt zaoferowania tych przedmiotów bardzo szerokiemu gronu zainteresowanych, ale istotnym będzie, że oferta zostanie zaprezentowana w otoczeniu innych propozycji, pochodzących z obszaru przemysłu, ofert ubezpieczycieli, czy też innych ciekawych wyprzedaży - czyli w miejscu skupiającym uwagę szerokiego grona potencjalnych nabywców. Jawność postępowania, jego transparentność, to niewątpliwe zalety. Dołożymy też wszelkich starań, aby poszukiwania potencjalnego zainteresowania były efektywne i możliwie skuteczne.

 

Dodatkowym aspektem będzie obsługa całego procesu - nie tylko wystawienia aukcji, ale finalizacja z obsługą kwestii finansowych włącznie, bez kosztów po stronie sprzedającego (czyli instytucji, czy samorządu). Aby dokładnie zapoznać się z możliwościami wsparcia w tego typu sytuacjach, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.
Jak działamy?
 
Producenci, hurtownie, wiele innych.
Licyto, to odpowiedź na dość szeroki aspekt upłynnienia.

 

Magazynowanie jest zjawiskiem towarzyszącym nie tylko produkcji, ale także handlowi - szczególnie w przypadku dużych sieci sprzedażowych. Czy każda zadeklarowana transakcja znajduje swój finał, czy każde zamówienie dochodzi do realizacji? Czy każda produkcja znajduje swój zbyt? A może zadecydował aspekt sezonowości lub niewywiązania odbiorcy i braku odbioru towaru lub niespodziewane pojawienie się na rynku alternatywnej oferty ze strony konkurencji?

 

Co zrobić z nadwyżką, końcówką serii, a może produktami, które nie spełniły kryteriów zamówienia i odbiorca nie odebrał ich? Czy utylizacja lub oddanie za przysłowiową złotówkę jest rozwiązaniem?

 

Mogą to być również stoki tzw. zwrotów – czyli wynik popularnych praktyk konsumenckich towarzyszących sprzedaży internetowej, albo także zwrotów z tytułu rękojmi i innych form, z których w dzisiejszych czasach może korzystać klient.

 

Aukcje wyprzedażowe, mogą stanowić bardzo dobra alternatywę dla dotychczasowych metod postępowania w podobnych sytuacjach.
Jak działamy?
 
 

Jak to działa?

Wizyta u Klienta i podpisanie umowy
Każdy potencjalny Sprzedający posiadający przedmioty, których zamierza się pozbyć, może liczyć na kontakt i wizytę pracownika Licyto. Wystawienie aukcji poprzedzone jest zawsze podpisaniem stosownej umowy.
Weryfikacja przedmiotów
Licyto funkcjonuje jako dom aukcyjny, a nie portal Internetowy. Na aukcji pojawią się jedynie sprawdzone, zweryfikowane i faktycznie posiadane przez sprzedającego przedmioty. Niezbędne uzgodnienia ze sprzedawcą są również elementem weryfikacji – samego sprzedającego.
Przygotowanie Aukcji
To nie sprzedawca wystawia aukcję. Aukcję wystawia (oraz nadzoruje jej przebieg) organizator – LICYTO. Aukcja zawiera obiektywne opisy, ważne informacje, dokumentację – szczególnie, gdy są to maszyny, urządzenia, itp. Aukcja skupia przedmioty pochodzące z konkretnego miejsca lub od konkretnego sprzedającego.
Dzień otwarty
Staramy się, aby Informacje zawarte w aukcji były wartościowe, jednak nic nie zastąpi Dnia otwartego. W dniu tym można skorzystać z możliwości bezpośredniego podejścia do każdego z wystawionych na aukcji przedmiotów, celem własnej oceny. Wszystko odbywa się w miejscu przechowywania lub dotychczasowej eksploatacji.
Licytacja
Licytacja odbywa się na zasadach opartych o reguły licytacji tradycyjnej. Zwycięska oferta musi utrzymać się przez czas odliczania, który w trakcie naszych aukcji wynosi 3 do 5 minut. Każdy ma więc szansę zastanowienia się, przed kolejnym podbiciem ceny.
Odbiór przedmiotów
W związku z faktem, że są to aukcje przemysłowe, podstawową formą przekazania przedmiotów nabywcy jest ich wydanie w dniu odbioru osobistego. Informacja o szczegółach i dacie odbioru zamieszczona jest w opisie każdej aukcji.
Rozliczenie ze sprzedającym
Tak - to Licyto, bezpośrednio po wydaniu przedmiotów licytacji zwycięzcy, rozlicza należności ze sprzedającym. Tym samym każdy nabywca - zwycięzca licytacji - dokonuje zapłaty na konto Licyto. Dzięki temu, środki te są zabezpieczone do chwili wydania. W naszej opinii, taki sposób rozliczenia, to bezpieczeństwo dla wszystkich stron.